elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 20.01.2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021

 

Lp. Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające

z art. 6 ustawy

Sposób realizacji Termin realizacji
1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w jednostkach oświatowych Gminy Skrwilno. Dyrektor Zespołu Szkół Zebranie organizacyje. Ustalenie podstawowych zakresów działalnosci szkoły w obszarze tematycznym. wrzesień 2020 r.
2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostepności w zakresie:

1. archtektonicznym

2. Cyfrowym

3. Informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

Dyrektor szkoły

Publikacja w BIP szkoły danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń budynku). 2020-2021 r.
3. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. Koordynator Opracowanie Planu działania. Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skrwilnie. listopad 2020 r.
4. Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół w Skrwilnie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator

Administrator Systemu

Informatycznego

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i infomacyjno-komunikacyjnym. grudzień 2020 r.
5. Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Zespołu Szkół w Skrwilnie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. Koordynator Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy. grudzień 2020 r.
6. Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Zespole Szkół w Skrwilnie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. Koordynator Informacja wynikająca z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii — zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. grudzień 2020 r.
7. Monitorowanie działalności Zespołu Szkół w Skrwilnie o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Administrator Systemu 

Informatycznego

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.

realizacja w całym okresie działania koordynatora
8. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator,

Dyrektor szkoły

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceo dotyczących usunięcia nieprawidłowości. styczeń/luty/2021
9. Sporządzenie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy.

Koordynator,

Dyrektor szkoły

Przekazanie opracowanego Raportu do zatwierdzenia oraz publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP szkoły. marzec 2021Opracował:                                                                                                                                                         Zatwierdził:

Koordynator ds. Dostępności                                                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Gminy Skrwilno                                                                                                                                        Iwona Jeżewska-Świeżak

W porozumieniu z dyrektorem

Zespołu Szkół

Janusz Szmytkowski 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: ZESPÓŁ SZKÓŁ w Skrwilnie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2021
Liczba wyświetleń: 66
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
06.04.2021
13:46:12
edycja
Administrator
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021
06.04.2021
13:45:42
edycja
Administrator
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021
06.04.2021
12:25:54
edycja
Administrator
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021
06.04.2021
12:19:57
edycja
Administrator
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021
06.04.2021
12:19:13
edycja
Administrator
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi problemami w Zespole Szkół w Skrwilnie 2020/2021